Trafikkskole

Trafikkskolen

«Vi utvikler gode sjåfører, til priser som tåler sammenligning».

                                  Øystein Riseberg
 riseberg biler og sykkler 2014 nr 2
Timebestilling og avbestilling
Timebestilling skjer direkte med lærer. Eleven vil få utdelt timekort, hvor alle timer skal føres opp.
Ta godt vare på kortet, da det også fungerer som kvittering på timene du har betalt for.
Avbestilling gjøres direkte til kjørelærer, senest kl. 15.00 siste virkedag før timen skal være.
Dersom ikke dokumentert sykdom hindrer fremmøte, skal timer som ikke avbestilles, betales i sin helhet.
Teorikurs
Teoriundervisningen skal ikke bare gi tilstrekkelig teorikunnskaper for å bestå førerprøven, men den skal også gi deg en innsikt i mer allmenne spørsmål angående trafikk.
I tillegg er det selvfølgelig slik at teoriundervisningen skal danne grunnlaget for undervisningen i bilen.
Målet
Opplæringens hovedmål er at eleven skal tilegne seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter for å bli en flink sjåfør.
Dette innebærer:
– Å TA HENSYN TIL HELSE, MILJØ OG ANDRES BEHOV
– SAMHANDLE
– Å SØRGE FOR GOD TRAFIKKAVVIKLING
– VÆRE TRAFIKKSIKKER
– FØLGE GJELDENE LOVER OG REGLER
Privat øvelseskjøring
Det er en fordel å øvelseskjøre mye.
La læreren gi deg «hjemmelekse» på hva du kan øve på fram til neste kjøretime..
Førerprøven
Søknad om førerkort leveres inn til vårt kontor. Lider du av en kronisk sykdom, må du legge ved en legeattest. Bruker du briller/kontaktlinser, må du legge ved en optikerattest.
Prøven; Det er statens vegvesen som gjennomfører førerprøven, og utsteder førerkortet.
(DU må ha med deg gyldig legitimasjon og et passbilde til førerkortet. Gyldig legitimasjon er i dag bankkort, pass og evt annet sertifikat).
Taushetsplikt
De ansatte ved kjøreskolen har yrkesmessig taushetsplikt. Er det ting du vil snakke med oss om, ting du er misfornøyd med eller fornøyd med, kan du ta dette opp med daglig leder.
Vi håper på et godt samarbeid, og vi vil gjøre det vi kan for at du skal bli en flink sjåfør.
Lykke til med opplæringen!

Kontakt Øystein
ysteinriseberg@yahoo.no
Tlf 414 20 220 (SMS)